תקנון האתר

תקנון שימוש באתר

 

אנו עושים כמיטב יכולתנו לוודא שהאתר פועל באופן תקין אולם במידה ונתקלתם בבעיה כלשהי – אנא הודיעו לנו בהקדם במייל – reservations@mano.co.il

 

תקנון שימוש באתר

בתקנון זה: "תכנים" – נתונים, ידיעות, תכנים, טקסט, תמונות ו/או קול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות מנו ספנות בע"מ ובין אם הוא בבעלות צד ג', המאפשר למנו ספנות בע"מ זכות שימוש בו.

בתקנון זה: אתרreservations@mano.co.il  (להלן: 'האתר') המופעל ע"י חברת מנו הולידייס בע"מ או כל חברה הקשורה לה, (להלן: "החברה") משמש אתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים ו/או שירותים שונים ע"י גולשים באינטרנט.

תקנון זה מוסיף על יתר התקנונים הפרטניים המופיעים באתר במקרה של סתירות או אי התאמות בין תנאי תקנון זה לבין תנאי התקנונים הפרטניים האמורים, יגבר האמור בתקנונים הפרטניים על האמור בתקנון כללי זה בכל הקשור לשירותים.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

השימוש באתר

גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות באמצעות האתר מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון ולפיכך, יש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. גלישה באתר ו/או ביצוע רכישות על ידך, משמען הסכמתך המלאה לאמור בתקנון זה.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם  (AS IS)בהתאם להחלטות החברה, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

אתר האינטרנט של החברה מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מהחברה.

על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר האינטרנט של החברה.

החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

החברה איננה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים.

יתכן שתמצא שתכנים באתר אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. החברה אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

מבלי לגרוע מן האמור, החברה אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

החברה תעשה מאמץ לתקן בזמן סביר תקלות באתר אך לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מנפילת האתר ו/או כל שיבוש אחר בפעילותו.

החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, החברה לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עוגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

מחירי וזמינות המוצרים ו/או השירותים הנמכרים באמצעות האתר עשויים להשתנות מעת לעת. במקרים של אי התאמה בין המחירים ו/או זמינות המוצרים ו/או השירותים, הפרטים שיימסרו לך ע"י מחלקת המכירות של החברה הם הפרטים הקובעים.

נפלה טעות בתיאור ו/או מחיר המוצר ו/או השרות המוצגים באתר, לא יחייב הדבר את החברה, אך ללקוח תהא הזכות לבטל את העסקה.

אין בהצגת המוצרים ו/או השירותים באתר, משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם. תמונות המוצרים ו/או השירותים באתר הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים ו/או השירותים הנמכרים בפועל.

רישום לשירותים

חלק מהשירותים באתר החברה, לרבות השימוש בשירותי הדואר האלקטרוני של החברה, טעונים הרשמה.

במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, דוגמת שם, ת"ז, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש.

בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום.

הואיל והחברה תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.

בטופס ההזמנה, יש להציג את פרטי ההזמנה, לאמת ולהשלים את פרטי הלקוחות, אמצעי התשלום וכיו"ב. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית וצפויה לגרור הליכים משפטיים.

רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.

פרטיות

האתר משתמש בכלים אוטומטיים לצורך זיהוי השימוש באתר ושיפור חווית הגולש. כלים אלו אוספים מידע כללי אודותיך ואודות השימוש שלך באתר. מידע זה כולל, בין היתר, את כתובת אתר האינטרנט ממנו הגעת לאתר, תאריך ביקורך, סוג הדפדפן שלך וכדומה. מידע זה אינו מזהה אותך באופן אישי. בנוסף, החברה עושה שימוש בקבצי מידע הנקראים "קוקיס"  .(Cookies) קבצים אלו מסייעים לעקוב אחר העדפות המבקרים ולשפר את החוות השימוש באתר. כך למשל, הקוקיס מאפשרים לשמור את הפרטים שהזנת לטפסים השונים ובכך חוסכים ממך את זמן מילוי הפרטים בשנית בביקורך הבא. אם אינך מעוניין לקבל את ה"קוקיס", תוכל לחסום אותם על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך.

מנו הולידייס בע"מ מכבדת את פרטיותך ומחויבת לשמור על כללי הגנת הפרטיות המקובלים בישראל. האתר אינו אוסף מידע אישי מזוהה אודותיך אלא אם תמסור מידע זה מיוזמתך בעת מילוי טופס באתר, כגון טופס יצירת קשר או טופס הזמנה, הדורש פרטים אישיים מזהים. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים יישמרו במאגר המידע של החברה שמטרתה: ניהול הקשר והשירות עם לקוחות החברה וספקיה, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע, דיוור ישיר והעברתו לחברות קשורות למטרות אלו ולצורך ניהול ההזמנות והתשלומים של החברה, ובכפוף לכל דין. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.

עם רישומך במאגר המידע של החברה, תהא החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל החברה לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים.

מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לחברה.

 אבטחת מידע

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

 

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט של החברה – לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של מנו הולידייס בע"מ בכתב ומראש.

שמה של החברה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של מנו הולידייס בע"מ.

חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר, אך כך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:

תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא.

החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.

זכור: התכנים שתמסור לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, החברה לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.

דע, כי במשלוח תכנים לפרסום בחברה, הנך מקנה לחברה רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה (ראה הרחבה תחת הכותרת "קניין רוחני", להלן).

משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לפרסום.

———————————————————————————————————

לשימת ליבך, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר.

בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר האינטרנט של מנו הולידייס בע"מ ניתן לפנות לנציגים מטעמה בכתובת דוא"ל reservations@mano.co.il :

החברה תעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.

חברת מנו הולידייס בע"מ משמשת כסוכן הזמנות עבור ספק השירות – רשת מלונות דן.

החברה אינה פועלת אלא כשליחה מטעם המזמינים ומביאה ליצירת קשר משפטי מחייב בין המזמינים לבין רשת מלונות דן כספק השירותים בפועל. לפיכך לא תחול על החברה כל אחריות למעשי הזולת, לרבות אלו של ספק השירותים, ואין לראות בה אחראית לשיבושים, ליקויים, אי התאמה או אספקת השירות באופן מלא או חלקי.

כל הזמנה שתתקבל כפופה להוראות ותנאי תקנון רשת מלונות דן (בתקנון – "החברה") אשר מפעילה את מלון מיראבל, שלהלן חלקיו הרלוונטיים:

 

 

הזמנת חבילות נופש:
4.1 .הזמנת חבילות הנופש באמצעות האתר הינה הליך מחייב השקול להזמנת חדרים בכל אמצעי אחר, לרבות         מול מרכז ההזמנות של רשת מלונות דן.
 .4.2 אמצעי הרכישה: הליך הרכישה באמצעות האתר יבוצע באמצעות כרטיס אשראי, כאשר ניתן לרכוש חבילות נופש באמצעות האתר על ידי שימוש בכרטיס אשראי תקף של אחת החברות המפורטות להלן: ויזה כ.א.ל, ויזה לאומי, דיינרס קלאב, אמריקן אקספרס, ישראכרט ומאסטרקארד.

 .4.3מובהר, כי הצעת המחיר לחבילות נופש המופיעה באתר תהיה תקפה רק למועד הפקתה על ידי תוכנת האתר.
.4.4 החברה תהיה רשאית שלא לאשר את רכישת חבילות הנופש מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולרוכש לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין.

 

 פרטי רוכש חבילות הנופש:
.5.1 בעת ביצוע רכישת חבילות הנופש באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים (להלן: "פרטי הרכישה"). בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת המלון, חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות וכל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר. מלונות דן לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש חבילות הנופש באמצעות האתר.
 .5.2 הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית ויינקטו כנגד מקישי פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
 .5.3 החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם כן היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצע המשתמש באתר החברה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מהמשתמש או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
5.4. המשתמש מצהיר, כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של החברה. החברה תהא רשאית להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור חבילות הנופש ו/או השירותים שהיא מציעה למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות. החברה לא תעביר לגורמים נוספים, מלבד האמור בסעיף 5.3 לעיל, מידע שעלול לזהות את המשתמש באופן אישי, אלא אם יחפוץ המשתמש בכך.
פרטי הרכישה של המשתמש יוצאו ממאגר המידע של החברה במידה והודיע המשתמש לחברה באופן מפורש ובכתב כי הוא אינו מעוניין להיכלל במאגר המידע של החברה.
 .66.2.3 שימו לב, בהתאם לחוק לצמצום השימוש במזומן – אם סכום הזמנה הוא 11,000 ₪ ומעלה, לא נוכל לקבל תשלום במזומן בסכום שעולה על 10% מסכום העסקה בהזמנה. לא נוכל במצב זה לקבל את ההזמנה ללא הצגת אמצעי תשלום חלופי במעמד הקבלה במלון. לתיירים שיציגו: (1) דרכון בתוקף; וכן (2) טופס ב2/ב3/ב4/אישור לדיפלומט, הסכום בהתאם לחוק עומד על 55,000 ₪. שימו לב שהחוק קובע סנקציות על מי שפועל במטרה להתחמק מהמגבלות הקבועות בו

ביטול ההזמנה


6.4.1. ביטול הזמנת חבילת נופש ייעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה, במכתב רשום בדואר (לכתובת: רח' שארית ישראל 35-37, תל אביב 6816522), בפקס' מספר 03-7250715 או בדואר אלקטרוני בכתובת Reservations@danhotels.co.il :
ביטול הזמנת חבילת נופש שאינה חבילת Non-Refundable (מחיר מיוחד בתשלום מראש) יכול שייעשה גם באישורו בכתב של נציג טלפוני של מרכז המכירות של מלונות דן בטלפון 03-7408988, שישלח לרוכש המבקש לבטל את הזמנת החבילה.
 .6.4.2המועד הקובע לביטול ו/או שינוי הינו התאריך בו התקבל הפקס ו/או הדואר האלקטרוני ו/או הדואר הרשום אצל החברה, או מועד שליחת אישורו בכתב של נציג מרכז המכירות כאמור לעיל לרוכש. היה ויום קבלת ההודעה אצל החברה הוא יום מנוחה בישראל, ייחשב המועד הקובע כיום העבודה הראשון לאחרי כן.
6.4.3.  בביטול חבילת נופש שאינה חבילת Non Refundable (מחיר מיוחד בתשלום מראש) ושמועד מימושה אינו בתקופת שיא (כהגדרתה להלן):
(1) ניתן לבטל ללא דמי ביטול עד שני (2) ימי עבודה לפני מועד האירוח.
(2)  ביטול / אי הופעה / קיצור שהייה (קרי, ביטול חלקי של הזמנה) שנעשו פחות משני (2) ימי עבודה לפני מועד האירוח יחויבו בדמי ביטול בסך לילה אחד.
 .6.4.4 בביטול חבילת נופש שאינה חבילת Non Refundable (מחיר מיוחד בתשלום מראש) ושמועד מימושה הוא בחודשים יולי – אוגוסט ו/או בחגי ישראל (ראש השנה, סוכות, פסח ושבועות) ו/או בכל תקופה אחרת, על פי  שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובתנאי שניתנה על כך הודעה לרוכש בעת ביצוע ההזמנה (להלן: "תקופת     שיא")
(1) ניתן לבטל ללא דמי ביטול עד 7 ימי עבודה לפני מועד האירוח.
 (2) ביטול שלא נעשה במועדים הנקובים בס"ק (1) ו/או אי הופעה ו/או קיצור השהייה (קרי, ביטול חלקי של ההזמנה) יחויב בדמי ביטול בסך 2 לילות.
(3) במקרה של קיצור שהייה יראה החלק שבוטל ככפוף למועדי הביטול בס"ק (1) ו-(2) ויגבו דמי ביטול בהתאם.
(4) מלונות דן רשאים להגדיר תקופות ביטול ספציפיות ארוכות מהאמור לעיל ובלבד שהמידע פורט וניתן למזמין טרם ביצוע ההזמנה בפועל.

 מדיניות ביטול מכירה על ידי החברה:


 .7.1 החברה תהיה רשאית להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את מכירת חבילות הנופש באתר, כולה או חלקה, באחד מהמקרים הבאים:
 .7.1.1 אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
.7.1.2 אם ארעה תקלה בתקשורת ו/או תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע רכישה מסוימת.
 .7.1.3 במקרה של כוח עליון ו/או פעולות מלחמה, איבה או טרור, המונעים לדעת החברה את המשך מכירת חבילות הנופש באתר.
7.1.4. היה ונפלה טעות בתיאור חבילות הנופש ו/או השירותים המוצעים למכירה באתר, בתנאי חבילות הנופש ו/או השירותים ו/או במקרה של טעות, מכל סוג, רשאית החברה לבטל מכירה ספציפית.
7.1.5. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
.7.2 הודעה על ביטול כאמור תימסר למשתמש והחברה תימנע מלחייב את כרטיס האשראי שלו, וכן תשיב למשתמש כספים ששילם, ככל ששילם, על חשבון הרכישה.


תנאים כלליים:


.8.1 תנאי לקבלת חדר הינו מבוגר מעל גיל 18 בכל הזמנה. 
8.2. שעת קבלת חדרים במלונות החברה הינה החל מהשעה 15:00 ביום ההזמנה (בשבת ובמוצאי חג שעת קבלת חדרים הינה החל משעה 18:00). שעת פינוי החדרים במלונות החברה הינה לא יאוחר מהשעה 12:00 ביום העזיבה. שינוי בשעות קבלת ו/או פינוי החדרים, לבקשת הלקוח, יעשה מול המלון, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המלון והנהלתו ובכפוף לתפוסת המלון ולתוספת תשלום שתקבע על ידי המלון. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שעות הקבלה ו/או פינוי החדרים מעת לעת, בהתאם למלון ולמועד האירוח והודעה על כך תינתן לרוכש עם אישור ההזמנה.
8.3. תינוק יחשב מי שגילו עד שנתיים (2) וילד יחשב מי שגילו בין שנתיים (2) לשתיים עשר שנים (12), בכל הקשור לשהות במלון.
8.4. מספר המקומות מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.
8.5. מחירי חבילות הנופש הנקובים הינם עד וכולל היום האחרון המצוין.
8.6. אין כפל מבצעים.
9. שינויים והוראות כלליות:
.9.6 על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב – יפו.
9.7. את תקנון זה ניתן למצוא במשרדי החברה בכתובת: רח' הירקון 111, תל אביב.

.9.8 ניתן לעיין במדיניות החברה בקשר עם התחייבותה למחיר הנמוך ביותר ברשת האינטרנט בלינק זה , וכן במשרדי החברה.
9.9. ניתן ליצור קשר עם החברה בטלפון 03-7408988 או בדוא"ל Reservations@danhotels.co.il :

 

 

 

 

 

נגישות 

מנו הולידייס שמה דגש על מתן שירות איכותי בערוצי המכירה והשירות השונים לכלל לקוחותיה, לרבות אנשים בעלי מוגבלויות.

יודגש כי מלון מיראבל פלאזה מותאם/ מותאם חלקית לבעלי מוגבלויות המתניידים בעזרת כיסא גלגלים.

פרוט אזורים שאינם נגישים ככל וישנם.

קיימים במלון ארבעה חדרי אירוח (ברמת דה-לוקס) אשר מותאמים לבעלי מוגבלות המתניידים עם כיסא גלגלים.

כמו כן קיימות 4 חניות מותאמות לבעלי מוגבלות.

יש לבדוק ולוודא מראש זמינות חדרים/חניות, טרם ביצוע ההזמנה. 

פרטי יצירת הקשר של רכז הנגישות מפורטים בתחתית הדף וניתן לפנות בכל טענה, בקשה לשיפור, הודעה על בעית נגישות שלא קיבלה מענה, וגם לצורך סיוע במתן שירות שוטף (סיוע בשירות מרכז הנגישות יינתן ללקוחות בעלי מוגבלויות בלבד)

שירות לקוחות

קיים מוקד שירות הלקוחות אשר נותן מענה טלפוני.

עבור לקוחות עבורם שירות טלפוני אינו נותן מענה הולם, ניתן לבצע פנייה לכתובת המייל service@mano.co.il

כמו כן, באתר האינטרנט ניתן לקבל מידע לגבי סטטוס הזמנה ולראות כרטיסים דיגיטליים.

אתר אינטרנט

בחלקו העליון של האתר מופיע תפריט נגישות, אליו ניתן להגיע מכל עמוד באתר, לשנות את ההגדרות. אלו הכלים העומדים לרשותכם כעת:

 • תכנים שאינם טקסטואליים.
 • לתמונות באתר יש טקסט אלטרנטיבי המאפיין alt המתאר את מהות התמונה.
 • לתמונות המהוות קישור יש טקסט חלופי המגדיר את מטרת הקישור בתמונות.
 • בגרסאות של ניגודיות הוסרו באנרים מהבהבים ותמונות המפריעות לריכוז
 • כתיבת קוד סמנטי ושימוש בכותרת H1 אחיד בכל עמוד.
 • מפרט האתר רשום בצורה מסודרת באמצעות תגיות dl ומידע טבלאי מסודר.
 • חלוקה לאזורים בעמוד כדי להגיע למידע רלוונטי בקלות באמצעות מקש tab במקלדת.
 • קיימת הפרדה מלאה בין תוכן לתצוגה ע"י שימוש בקובץ CSS נפרד.
 • ניתן לשנות את ניגודיות האתר בשתי רמות ניגודית גבוהה וניגודית גבוהה מאוד בה הטקסט רובו צהוב על רקע שחור.
 • כל הצבעים שונו עבורכם כדי להוריד כמה שיותר גירויים וכן כל ההבזקים ובאנרים מסוימים לא יהיו פעילים בגרסאות אלו כדי להשאיר את המידע כמה שיותר נוח.
 • בהגדלת העמוד ב200% לא תהיה פגיעה בגודל במידע הנצפה באתר.
 • בגרסאות של ניגודיות האתר יופיע גדול יותר ב25% אחוז מגודלו המקורי.
 • בסרגל הנגישות יש 3 סוגים של הגדלות לנוחיותכם, אך אם תרצו להגדיל עוד את האותיות תוכלו להשתמש בפונקציות המקלדת הבאות:
 • מקש Ctrl + יגדיל את הטקסט באתר
 • מקש Ctrl – יקטין את הטקסט באתר
 • מקש Ctrl 0 יחזיר את האתר לגדלו המקורי
 • מקש רווח (SPACE) יוריד את האתר כלפי מטה
 • מקש F11 יגדיל את המסך לגודל מלא – לחיצה נוספת תקטין אותו חזרה
 • האתר תומך בניווט בעזרת מקלדת על ידי שימוש במקש ה TAB, החיצים ולחיצה על מקש Enter תפעיל את הקישורים השונים.
 • בגלל גודלו של האתר יש מקומות באתר שיש קושי להגיע אליהם באמצעות מקלדת לכן הוצעו חלופות כמו תפריט חלופי ועוד.

דברים נוספים

בגרסאות הנגישות כל הדברים המהבהבים הוסרו והוסתרו, כך שיכול להיות שחלק מהמידע לא יופיע כדי לא לפגוע בקוראים, ניסינו להביא בגרסאות אלו מהדורה נוחה וללא פיצ'רים שיפריעו לתהליך. כמו כן, הקדשנו מאמצים להתאים את הגרסאות לכמה שיותר דפדפנים והתאימות הטובה ביותר היא בדפדפן כרום אנו נשתדל לעדכן עוד בהמשך.

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים שטרם הונגשו או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים.

אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

פרטי קשר של רכז הנגישות

שם: גיל חשמונאי

טלפון: 054-4606684

כתובת דוא"ל: gil@mano.co.il